Worden mijn privacy en die van mijn baby gerespecteerd?

Ja.
Alle bloedkaartjes worden vijf jaar in correcte en veilige omstandigheden bewaard door de twee erkende centra die het bevolkingsonderzoek organiseren. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de opsporing van deze 18 aangeboren aandoeningen en, op voorwaarde dat de anonimiteit verzekerd is, bewaard voor bewaken van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek. Er zijn twee uitzonderingen: als jij en je arts daarvoor bijkomend en uitdrukkelijk toestemming geven, kan het bloedkaartje in bepaalde omstandigheden ook worden gebruikt voor ander onderzoek dat nuttig is voor je kind, zoals de diagnose van een virale infectie. Als jij daar bijkomend uitdrukkelijk een toestemming voor geeft aan de onderzoekers, kan het bloedkaartje gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. In alle andere gevallen kan dit bloedkaartje niet gebruikt worden. De screeningscentra staan daarvoor garant.

Na vijf jaar worden de bloedkaartjes vernietigd. De resultaten van het onderzoek worden niet vernietigd. Je arts kan ze dus nog altijd raadplegen, maar alleen met jouw toestemming. Ze worden ook gebruikt voor de evaluatie van het bevolkingsonderzoek.