Hielprikbord

Hielprik vroeger uitgevoerd

Na gunstig advies van de werkgroep bevolkingsonderzoek wordt de hielprik sinds 1 januari 2024 uitgevoerd tussen 48 en 96 uur. Hierdoor zijn de resultaten van de screening vroeger gekend zonder verlies aan specificiteit en gevoeligheid van de testen

Vervroeging hielprik

In de Franstalige gemeenschap werd de hielprik in november 2020 vervroegd naar 48u ( tot 96u) als de pasgeborenen dan nog in de materniteit zijn. De resultaten na meer dan twee jaar tonen dat gevoeligheid en specificiteit van de analyses behouden blijven en dat er een belangrijke winst is op gebied van tijd. Een aantal […]

Pasgeboren baby’s worden nu ook op SMA gescreend

Elk pasgeboren kind in Vlaanderen krijgt de kans om via een bloedprik gescreend te worden op aangeboren aandoeningen. Vanaf 1 december zal ook op spinale musculaire atrofie (SMA) worden gescreend. Door de ziekte op te sporen nog voor ze zich klinisch uit, kan de behandeling vroeger opgestart worden, wat het risico op het ontwikkelen van […]

Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen breidt uit met 7 ziektes

Elk pasgeboren kind in Vlaanderen krijgt de kans om via een bloedprik gescreend te worden op aangeboren aandoeningen. Met dat bevolkingsonderzoek worden zeldzame aangeboren ziektes opgespoord nog voor ze zich klinisch uiten, zodat een vroege behandeling kan worden opgestart om ernstige handicaps te voorkomen of het ziekteproces af te remmen. Vanaf 24 maart breidt dat […]

Twee jaar screening draagt bij tot vroege diagnose bij 23 baby’s met mucoviscidose

Sinds 1 januari 2019 kunnen ouders in Vlaanderen hun pasgeboren baby laten screenen op mucoviscidose. Het doel is om deze erfelijke aandoening voor de leeftijd van 2 maanden vast te stellen zodat de behandeling vroeger kan starten, met een betere prognose als gevolg. Twee jaar na implementatie van mucoviscidosescreening in Vlaanderen tonen de cijfers aan […]