Contact

In de rubriek Veelgestelde vragen vind je wellicht al een antwoord op je vraag. Is dat niet het geval, neem dan contact op met één van de twee organisaties met terreinwerking die dit bevolkingsonderzoek organiseren: het Vlaams Centrum Brussel voor opsporing Metabole Aandoeningen (VCBMA) en het Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen (vzw PCMA).

Persoonlijke vragen stel je best aan je arts.

ORGANISATIES MET TERREINWERKING

vzw PCMA
Verantwoordelijke: Prof. Dr. François EYSKENS
Doornstraat 331
2610 Antwerpen
tel. 03/740.50.20
fax 03/829.19.92
pcma@provincieantwerpen.be

VCBMA
Verantwoordelijke: Prof. Dr. Linda DE MEIRLEIR
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
tel. 02/474.92.80 - 02/477.25.81
neonatalescreening@uzbrussel.be