Contact

In de rubriek Veelgestelde vragen vind je wellicht al een antwoord op je vraag. Is dat niet het geval, neem dan contact op met één van de twee organisaties met terreinwerking die dit bevolkingsonderzoek organiseren: het Vlaams Centrum Brussel voor opsporing Metabole Aandoeningen (VCBMA) en het Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen (vzw PCMA).

Persoonlijke vragen stel je best aan je arts.

ORGANISATIES MET TERREINWERKING

CBAA
Verantwoordelijke: Prof. Dr. François EYSKENS
Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
tel. secretariaat 03/821 36 42
tel. labo 03/821 46 82
fax 03/825 11 48
cbaa@uza.be of francois.eyskens@uza.be

VCBMA
Verantwoordelijke: Prof. Dr. Linda DE MEIRLEIR
Laarbeeklaan 101
1090 Brussel
tel. secretariaat 02/474 92 80
tel. labo 02/477.25.81
Gsm 0472/ 35 70 33
fax 02 477 25 63
neonatalescreening@uzbrussel.be