Ouders

Alle ouders van pasgeboren baby’s in Vlaanderen kunnen bij hun kindje vanaf 48 tot en met 96 uur na de geboorte een bloedstaal laten afnemen waarin 18 aangeboren aandoeningen worden opgespoord.

Tijdig opsporen is belangrijk

Het gaat om aandoeningen waarvoor vroegtijdige behandeling een groot gezondheidsvoordeel biedt.

Zo kunnen plotse overlijdens, ernstige handicaps of chronische ziektes worden voorkomen of kan het ziekteproces afgeremd worden.

IK BEN IN
GOEDE HANDEN

Hielprikbord