Zorgverleners

Tijdig opsporen is belangrijk

Het is de bedoeling om de 18 aangeboren aandoeningen zo vroeg
mogelijk op te sporen, en zo snel mogelijk te behandelen.
Zo kunnen plotse overlijdens, ernstige handicaps of chronische ziektes
worden voorkomen of kan het ziekteproces afgeremd worden.

IK BEN IN
GOEDE HANDEN

Hielprikbord