Vervroeging hielprik

In de Franstalige gemeenschap werd de hielprik in november 2020 vervroegd naar 48u ( tot 96u) als de pasgeborenen dan nog in de materniteit zijn. De resultaten na meer dan twee jaar tonen dat gevoeligheid en specificiteit van de analyses behouden blijven en dat er een belangrijke winst is op gebied van tijd. Een aantal analyses vergen wel een aanpassing van afkapwaarden. Gezien de gunstige effecten werd deze vervroeging van de hielprik naar 48u door de screeningscentra ook voorgesteld voor Vlaanderen. De werkgroep bevolkingsonderzoek aangeboren aandoeningen volgde deze redenering, en deze vervroeging wordt in september besproken binnen de werkgroep bevolkingsonderzoek. Indien de werkgroep bevolkingsonderzoek de aanpassing ook ondersteunt, wordt verwacht dat deze vanaf januari 2024 kan ingaan.