Hielprik vroeger uitgevoerd

Na gunstig advies van de werkgroep bevolkingsonderzoek wordt de hielprik sinds 1 januari 2024 uitgevoerd tussen 48 en 96 uur. Hierdoor zijn de resultaten van de screening vroeger gekend zonder verlies aan specificiteit en gevoeligheid van de testen