Ik heb de resultaten van de screening nog niet ontvangen. Wanneer ken ik het resultaat van de screeningstest?

Je krijgt geen bericht als het resultaat normaal (niet-afwijkend) is. Als er dus geen bericht volgt binnen de 3 weken na de bloedafname, kan je ervan uitgaan dat het resultaat van de analyse niet afwijkend was. Indien gewenst kan je de screeningscentra VCBMA of CBAA, afhankelijk van waar je kind geboren is, contacteren om na te gaan of het bloedkaartje ontvangen werd (zie draaiboek voor contactgegevens).

Resultaten die wél afwijkend zijn, worden schriftelijk en telefonisch meegedeeld aan de arts die aangeduid werd op het bloedkaartje. Elke arts is op de hoogte van het grote belang van een afwijkend resultaat en zal zeker de nodige stappen zetten. De arts informeert je dan zo snel mogelijk over het afwijkend resultaat en maakt samen met jou de nodige afspraken om het resultaat verder op te volgen, waaronder bijvoorbeeld een afspraak in een gespecialiseerd centrum.