Hoe verloopt mondelinge toestemming geven praktisch?

De bloedprik kan alleen gebeuren

  • als de ouders vooraf voldoende informatie hebben gekregen over het bevolkingsonderzoek
  • als de ouders (één van beide is voldoende) een mondelinge toestemming hebben gegeven voor (1) deelname en (2) het verwerken van persoonsgegevens.

De toestemming wordt door de vroedvrouw die de bloedprik doet, gevraagd én genoteerd op de achterkant van het bloedkaartje. Daar is de volgende voorgedrukte formulering voorzien:
“Ondergetekende verklaart dat de ouder (of vertegenwoordiger), nadat hij/zij hierover werd geïnformeerd, mondelinge toestemming gaf voor deelname aan de screening en voor het verwerken van de gegevens. (Naam en functie of stempel en handtekening)”.