Hoe lang moet ik wachten op resultaat en hoe verneem ik het resultaat van de screening?

Je krijgt geen bericht als het resultaat normaal (niet-afwijkend) is. Als er dus geen bericht volgt binnen de 3 weken na de bloedafname, kan je ervan uitgaan dat het resultaat van de analyse niet afwijkend was.

Resultaten die wél afwijkend zijn, worden schriftelijk en telefonisch meegedeeld aan de arts die aangeduid werd op het bloedkaartje. Elke arts is op de hoogte van het grote belang van een afwijkend resultaat en zal zeker de nodige stappen zetten. De arts informeert je dan zo snel mogelijk over het afwijkend resultaat en maakt samen met jou de nodige afspraken voor verder onderzoeken van dit resultaat.