Hoe gebeurt de screening voor prematuren en zieke pasgeborenen?

Bij premature of zieke baby’s wordt een andere werkwijze toegepast om zoveel mogelijk vals-positieve of vals-negatieve resultaten te vermijden. Zie ook “Procedure Staalafname bij prematuren en zieke pasgeborenen” op deze website.