Spoort de screeningstest voor SMA ook dragerschap op, zoals bij mucoviscidose soms het geval is?

Neen, de screeningstest spoort geen dragerschap van SMA op.