Welke gegevens bezorgen de Neuromusculaire Referentiecentra aan de screeningscentra?

De Neuromusculaire Referentiecentra (NMRC) bezorgen een aantal minimale diagnostische en klinische gegevens (o.a. datum aanmelding en diagnose NMRC, genetische bevestiging van de diagnose, datum opstart behandeling, algemene klinische bevindingen) aan de screeningscentra. Zo kan de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek continu worden opgevolgd en verbeterd. Op basis van deze gegevens kan men nagaan hoe goed de screening werkt.