Is het bevolkingsonderzoek gratis?

Ja.

De overheid betaalt de kosten van de analyse van het bloedstaal.

Het op punt stellen van de diagnose na een afwijkend resultaat en de eventuele behandeling zijn niet gratis. De kosten ervan worden wel grotendeels door je ziekenfonds terugbetaald. Je arts geeft je graag meer informatie.