Wat als ouders deelname aan het bevolkingsonderzoek weigeren?

Indien de ouders niet willen dat een bloedprik wordt gedaan, wordt hen gevraagd dit schriftelijk te bevestigen door een standaard document te ondertekenen (weigeringsformulier ouders). Als de ouders weigeren dit formulier te ondertekenen, maakt de vroedvrouw gebruik van het weigeringsformulier zorgverleners, dat na invullen en ondertekening door de vroedvrouw wordt opgestuurd naar het betreffende screeningscentrum. In dat geval wordt er geen bloedprik gedaan en wordt bij de baby geen enkele ziekte opgespoord. Bedenk dat de opsporing georganiseerd wordt in het belang van het kindje en dat kwaliteit en privacy te allen tijde worden gewaarborgd.