Waarom is het opsporen van spinale musculaire atrofie (SMA) bij pasgeboren baby’s zinvol?

SMA is een ernstige spierziekte (zie uitleg over SMA op deze website). Onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat hoe vroeger de behandeling gestart wordt hoe gunstiger de ziekte evolueert. Liefst wordt de behandeling gestart vooraleer er tekens van spierzwakte aanwezig zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door SMA op te sporen bij de neonatale screening , ook gekend als de hielprik.