Wat omvat de DNA analyse om SMA op te sporen en wat gebeurt er met het restmateriaal van het DNA van mijn kind?

Via de DNA screeningstest voor SMA wordt enkel gezocht naar de afwezigheid van een stuk van het SMN1 gen. Dit stuk (exon 7) is immers afwezig bij 95% van de kinderen met SMA. Het geïsoleerde DNA wordt na de analyse en rapportage van de screeningsresultaten gedurende 6 maanden bewaard voor kwaliteitsdoeleinden en vervolgens vernietigd.