Welke gegevens bezorgen de muco-referentiecentra aan de screeningscentra?

De gespecialiseerde centra bezorgen een vaststaand aantal gegevens over de testresultaten en de finale diagnose (zweettest, eventuele bijkomende genetische diagnostiek), aan de screeningscentra. Zo kan de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek continu worden opgevolgd en verbeterd. Op basis van deze gegevens kan men nagaan hoe goed de screening werkt.