" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

WELKE GEGEVENS BEWAREN DE GENETISCHE CENTRA? 

De genetische centra zijn alleen betrokken in de screening naar mucoviscidose (in de tweede screeningsstap) en spinale musculaire atrofie.

De bloedstalen die zij ontvangen van het screeningscentrum zijn voor hen anoniem gemaakt (alleen het uniek nummer toegekend door het screeningscentrum + geboortedatum zijn gekend). De DNA-analyse is heel gericht, er worden slechts 12 CF-mutaties opgespoord. (voor de screening naar mucoviscidose), alsook een eventuele homozygote deletie van exon 7 in het SMN1 gen (voor de screening naar SMA). Andere DNA gegevens mogen niet opgespoord worden. Na worden de stalen gedurende 6 maanden bewaard voor interne kwaliteitsdoeleinden. Vervolgens worden de stalen vernietigd. De screeningscentra zien erop toe dat dit correct gebeurt.

Na DNA-analyse bezorgen zij de resultaten aan het screeningscentrum. Alleen het screeningscentrum kan de resultaten van DNA-analyse koppelen aan de baby van wie het staal werd afgenomen.