" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

WELKE GEGEVENS BEWAREN DE GENETISCHE CENTRA? 

De genetische centra zijn alleen betrokken in de screening naar mucoviscidose, namelijk in de tweede screeningsstap (DNA-analyse).

De bloedstalen die zij ontvangen van het screeningscentrum zijn voor hen anoniem gemaakt (alleen het uniek nummer toegekend door het screeningscentrum + geboortedatum zijn gekend). De DNA-analyse is heel gericht, er worden slechts 12 CF-mutaties opgespoord.  Andere DNA gegevens mogen niet opgespoord worden. Na worden de stalen gedurende 6 maanden bewaard voor interne kwaliteitsdoeleinden. Vervolgens worden de stalen vernietigd. De screeningscentra zien erop toe dat dit correct gebeurt.

Na DNA-analyse bezorgen zij de resultaten aan het screeningscentrum. Alleen het screeningscentrum kan de resultaten van DNA-analyse koppelen aan de baby van wie het staal werd afgenomen.