" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

WAT ALS OUDERS DEELNAME AAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK WEIGEREN? 

Indien de ouders niet willen dat een bloedprik wordt gedaan, moeten ze dit schriftelijk bevestigen door een standaard document te ondertekenen. In dat geval wordt er geen bloedprik gedaan en wordt bij de baby geen enkele ziekte opgespoord. Bedenk dat de opsporing georganiseerd wordt in het belang van het kindje en dat kwaliteit en privacy te allen tijde worden gewaarborgd.