" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

OVER ONS 

Met het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen laat de Vlaamse overheid een aantal aangeboren aandoeningen opsporen bij pasgeboren baby's. En dat via een bloedstaal dat wordt afgenomen met een prik in de rug van de hand  bij de baby, op de 4de dag (tussen 72 en 96u) na de geboorte. De ziektes zijn zeldzaam, en hebben vaak heel ernstige gevolgen. Maar door er vroeg bij te zijn, kunnen artsen tijdig een behandeling starten.