" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

PROCEDURE STAALAFNAME 

Procedure staalafname bij poliklinische bevalling, kortverblijf materniteit en thuisbevalling 

De staalafname in het kader van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen bij pasgeborenen gebeurt standaard met een prikje tijdens het verblijf in de materniteit of thuis, minstens 72 en liefst hoogstens 96 uur na de geboorte.

De vroedvrouw en/of arts geven de ouders uitleg over het bevolkingsonderzoek en het belang van het tijdig laten uitvoeren van een prikje. Lees het minidraaiboek voor vroedvrouwen.

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de bloedafname ligt bij de zorgvoorziening waar de bevalling is gebeurd of bij de persoon die de thuisbevalling doet.

Vuistregel: het bloedkaartje volgt de pasgeborene tot het prikje is uitgevoerd.