" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

DRAAIBOEK ALGEMEEN BEVOLKINGSONDERZOEK

Draaiboek Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen (algemeen)

De taken van alle betrokken actoren in het bevolkingsonderzoek worden zo goed mogelijk vastgelegd en op elkaar afgestemd. Dat gebeurt onder meer door het maken van uniforme afspraken, het opstellen van richtlijnen en protocollen én het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. De afspraken zijn opgenomen in de Draaiboek Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen via een bloedstaal en worden regelmatig geëvalueerd.