Wij doen het. En wat doe jij?

Dankzij het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen kunnen ouders hun baby’s kort na de geboorte gratis laten screenen op 12 aangeboren aandoeningen. Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke laat dit bevolkingsonderzoek in de loop van 2022 en 2023 uitbreiden met nog 7 zeldzame ziekten, waaronder SMA. Voor 3 ziektes kan die uitbreiding er al op korte termijn komen, voor andere ziektes vraagt de uitbreiding meer technische voorbereiding om het opsporen en de nazorg met de hoogste kwaliteit te organiseren.

Lees hier de persmededeling.

Welkom op de site van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen

Met het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen laat de Vlaamse overheid 12 ziektes opsporen bij pasgeboren baby's. En dat via bloedstaal dat wordt afgenomen met een prik in de rug van de hand  bij de baby, op de 4de dag (tussen 72 en 96u) na de geboorte. De ziektes zijn zeldzaam, en hebben vaak heel ernstige gevolgen. Maar door er vroeg bij te zijn, kunnen artsen tijdig een behandeling starten. Vanaf 1 januari 2019 screent het Bevolkingsonderzoek ook op mucoviscidose.

Deelnemen aan het bevolkingsonderzoek is niet verplicht, maar het wordt sterk aangeraden in het belang van de baby: hoe sneller deze zeldzame ziektes ontdekt worden, hoe beter de behandeling aanslaat.

De screening is gratis voor alle baby’s die in Vlaanderen worden geboren, thuis of in een materniteit. Is er verder onderzoek nodig, dan komt de ziekteverzekering tussen.

Bescherming van je persoonlijke levenssfeer

Het bloedstaal wordt gedurende vijf jaar bewaard en alleen gebruikt in het kader van dit bevolkingsonderzoek. Uitzonderlijk kan daarvan afgeweken worden, maar dan alleen met een bijkomende uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de ouders. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig voor het informeren van je arts en het bewaken van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek. Dit gebeurt volgens de Europese privacyregelgeving.

Wat is het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen?Wat zijn aangeboren aandoeningen?