Wie kan deelnemen?

Je woonplaats doet er niet. Elke baby die in Vlaanderen wordt geboren komt in aanmerking als:

  • je baby op het moment van de screening (72 t.e.m. 96 uur na de geboorte) verblijft in een kraamafdeling of dienst neonatologie in het Vlaamse Gewest of een unicommunautair ziekenhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat laatste moet blijken uit de werking, de interne beheersstructuur en de taalkundige inrichting;
  • je baby op het moment van de screening (72 t.e.m. 96 uur na de geboorte) wordt gevolgd door een individuele zorgaanbieder die in het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt. Die zorgaanbieder, bijvoorbeeld een vroedvrouw of arts, moet wel op vrijwillige basis zijn toegetreden tot een verband dat is georganiseerd op een manier waaruit een band met de Vlaamse Gemeenschap blijkt.