Is deelnemen verplicht?

Nee.

Meedoen is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. Het is bovendien gratis. De Vlaamse overheid betaalt.

De opgespoorde aandoeningen zijn levensbedreigend en kunnen, onder meer, blijvende hersenschade veroorzaken. Als een aandoening vroegtijdig wordt ontdekt, kan een eenvoudige behandeling ernstige handicaps, chronische aandoeningen of overlijden voorkomen.

Alle toekomstige ouders krijgen vooraf informatie over het onderzoek en het nut ervan. Dat gebeurt onder meer met deze folder.

Als je weigert om mee te doen, wordt je behandelende (kinder)arts op de hoogte gebracht. Hij of zij zal je meer informatie geven en je wijzen op het belang en nut van vroegtijdige opsporing voor je baby.

Klik voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek en de aangeboren aandoeningen.