Meer informatie

Op deze website vind je meer informatie over dit bevolkingsonderzoek en drie andere bevolkingsonderzoeken van de Vlaamse overheid.

Voor (toekomstige) ouders is deze folder een goede start. Je kunt de folder ook aanvragen bij één van de twee organisaties met terreinwerking die dit bevolkingsonderzoek organiseren.

De organisatie van de screening en alle stappen vóór en na de screening staan ook beschreven in het draaiboek van dit bevolkingsonderzoek. Voor enkele beroepsgroepen zijn ook aparte, meer beknopte draaiboeken beschikbaar, zoals het minidraaiboek voor vroedvrouwen.

Je kunt met al je vragen ook altijd terecht bij  vragen kan u ook steeds terecht bij één van de twee organisaties met terreinwerking die dit bevolkingsonderzoek organiseren.