Hoe lang moet ik wachten op het resultaat?

U krijgt geen bericht als het resultaat normaal (niet-afwijkend) is. Als er dus geen bericht volgt binnen de 14 dagen na de bloedafname kan u ervan uitgaan dat het resultaat van de analyse niet afwijkend was.

Bij een licht afwijkend resultaat neemt de organisatie met terreinwerking contact op met de materniteit waar je baby werd geboren of met de vroedvrouw die bij de thuisbevalling aanwezig was. Om privacyredenen beschikt de organisatie die de bloedstalen analyseert immers niet over je contactgegevens. De materniteit, je vroedvrouw of je kinderarts brengen je op de hoogte. Bij je baby moet een nieuw staal ter controle worden afgenomen.

Bij sterk afwijkende resultaten neemt een gespecialiseerde arts van de organisatie met terreinwerking contact op met je behandelende (kinder)arts. Bij elk afwijkend resultaat moet een nieuw staal ter controle worden afgenomen en opgestuurd naar het labo voor een bevestigende analyse. De resultaten worden ook aan je arts bezorgd. De behandelende (kinder)arts brengt je op de hoogte. Je krijgt informatie over het te volgen traject voor verdere diagnose en interventie of behandeling.

De volgende stap is, afhankelijk van het resultaat, een doorverwijzing naar een Centrum voor Erfelijke Metabole Aandoeningen (CEMA) of naar een kinderendocrinoloog. Zij staan in voor de klinische evaluatie en bijkomende tests, de afname van een controlebloedkaartje, de afname van stalen voor de bevestiging van het screeningsresultaat (bloed en/of urine) en eventueel het opstarten van de behandeling. Het CEMA of de arts zijn vanaf nu verantwoordelijk voor de verdere medische opvolging van je kindje.

Klik voor meer informatie over het bevolkingsonderzoek en de aangeboren aandoeningen.