WEIGERINGSFORMULIER

Meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar elf aangeboren aandoeningen is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. De aandoeningen die worden opgespoord zijn levensbedreigend en kunnen, onder meer, blijvende hersenschade veroorzaken. Als de aandoening vroegtijdig wordt ontdekt, kan een eenvoudige behandeling ernstige handicaps, chronische aandoeningen of overlijden voorkomen.

Alle ouders moeten over het bevolkingsonderzoek worden geïnformeerd. Hiervoor is een folder beschikbaar die door de organisaties met terreinwerking wordt verdeeld.

Als de ouders weigeren om mee te doen, moet de behandelende (kinder)arts worden ingelicht. Hij of zij geeft de ouders meer informatie en wijst ze op het belang en nut van vroegtijdige opsporing.

Als de ouders ook na het gesprek met de behandelende (kinder)arts weigeren om mee te doen, moeten ze een weigeringsformulier ondertekenen. Een pdf van dit formulier vind je hier. Je kunt het document ook aanvragen bij één van de twee organisaties met terreinwerking.