Opsporing

Het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen spoort momenteel de volgende elf aandoeningen op:

Voor de opsporing is een bloedstaal nodig. Met een prikje in de rug van een hand van de baby worden enkele druppels bloed opgevangen op een bloedkaartje. Vroeger gebeurde dat met een prikje in de hiel, maar dat was pijnlijker. Het prikje wordt meestal uitgevoerd in de materniteit. Bij een thuisbevalling, poliklinische bevalling of kort verblijf op de materniteit nemen de vroedvrouw of de huisarts een bloedstaal af.

De analyse van het bloedstaal kan belangrijke informatie opleveren over enkele ernstige aangeboren aandoeningen of ziekten. Tijdige opsporing en behandeling ervan is belangrijk om schade aan de gezondheid te voorkomen of te beperken.