" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

WAAROM DEELNEMEN?

Het is de bedoeling om de 16 aangeboren aandoeningen zo vroeg mogelijk te ontdekken, en zo snel mogelijk te behandelen. Zo kunnen plotse overlijdens, ernstige handicaps of chronische ziektes worden voorkomen of kan het ziekteproces afgeremd worden.

De afname van het bloedstaal gebeurt dus best  niet later dan 96 uur na de geboorte en minstens 72 uur erna. Het wordt ten stelligste afgeraden om al voor 72 uur een staal af te nemen omdat de resultaten van het bloedanalyse dan minder betrouwbaar zijn.


Het bloedstaal gaat na afname zo snel mogelijk naar een screeningscentrum. Is er iets niet in orde, dan volgt een bevestigende test om de diagnose te stellen. Dan kan daarna de behandeling zo snel mogelijk worden opgestart.


De vroedvrouw die het bloedstaal afneemt, zal je vooraf vragen of je voldoende geïnformeerd werd en je mondelinge toestemming voor deelname en het bewaren van persoonsgegevens vragen. Toestemming geven, betekent dat alle 16 ziekten zullen worden opgespoord. Je kan niet kiezen om maar een deel ervan te laten opsporen.


Als je geen toestemming geeft, moet je een weigeringsformulier tekenen. In dat geval wordt er geen bloedstaal afgenomen bij je kindje en wordt geen enkele ziekte opgespoord. Bedenk dat de opsporing georganiseerd wordt in het belang van je kindje en dat kwaliteit en privacy ten allen tijde worden gewaarborgd.