" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

MEER WETEN? 

Op www.bevolkingsonderzoek.be vind je meer informatie over dit bevolkingsonderzoek en drie andere bevolkingsonderzoeken van de Vlaamse overheid.

Voor (toekomstige) ouders is de folder 'Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen' een goede start. Je kan de folder vinden op deze website en aanvragen bij één van de twee screeningscentra die dit bevolkingsonderzoek organiseren.

De organisatie van de screening en alle stappen vóór en na de screening staan ook beschreven in het draaiboek van dit bevolkingsonderzoek. Een deel van de procedures die daarin zijn beschreven, zijn ook compact teug te vinden op de website. Er is ook  een apart, meer beknopt draaiboek beschikbaar voor vroedvrouwen en andere staalafnemers, zoals het draaiboek voor vroedvrouwen. 

Je kan met al je vragen altijd terecht bij één van de twee screeningscentra die dit bevolkingsonderzoek organiseren. Voor persoonlijke vragen contacteer je best je behandelend arts.