" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

HET RESULTAAT 

Als het resultaat van de screening geen afwijking toont, wordt het resultaten niet meegedeeld aan de ouders.

De afwijkende resultaten worden schriftelijk en telefonisch meegedeeld aan de arts die aangeduid werd op het bloedkaartje. Elke arts is op de hoogte van het grote belang van een afwijkend resultaat en zal zeker de nodige stappen zetten. De arts informeert de ouders over het afwijkend resultaat en maakt samen met hen de nodige afspraken voor verder onderzoeken van dit resultaat.

Als je niets vernomen hebt over de screeningsresultaten, kan je dan 100% gerust zijn?

De geboortelijsten van de materniteiten en zelfstandige vroedvrouwen worden manueel vergeleken met de bloedkaartjes die de screeningscentra ontvangen. De kans is dus uiterst klein dat een staal zou verloren gaan. 

Daarnaast is het belangrijk te begrijpen dat een screening geen diagnose is. Dat wil zeggen dat ziektes kunnen gemist worden in de screening (dit is een vals negatief resultaat). Dit komt bij elke vorm van screening voor. Als de baby symptomen heeft moet de kinderarts hiervoor de nodige onderzoeken aanvragen, ook al was de screening normaal.

Als ouders toch twijfelen kunnen ze hiervoor best contact opnemen met de vroedvrouw of materniteit.