" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

GEEN STAAL AFGENOMEN 

Wat als er geen bloedstaal werd afgenomen?

Als de materniteit, de vroedvrouw noch een arts bij de baby een bloedstaal hebben afgenomen, moet de volgende procedure worden gevolgd. De materniteit, vroedvrouw of arts nemen contact op met de ouders van het kindje.

  • Als het prikje intussen toch werd uitgevoerd en het bloedkaartje nog onderweg is, melden de materniteit, vroedvrouw of arts dit onmiddellijk aan de organisatie met terreinwerking.
  • Als het prikje nog niet is uitgevoerd, nemen de materniteit, vroedvrouw of arts zelf een bloedstaal af of verwijzen ze de ouders ervoor door.
  • Als de ouders het prikje weigeren, melden de materniteit, vroedvrouw of arts dit onmiddellijk aan de organisatie met terreinwerking.
  • Als het prikje niet wordt uitgevoerd, brengen de materniteit, vroedvrouw of arts de regioverpleegkundige of provinciale afdeling van Kind en Gezin hiervan op de hoogte. Kind en Gezin zoekt de ouders dan thuis op en motiveert ze om zo snel mogelijk een bloedstaal te laten afnemen.

Als de materniteit, vroedvrouw of arts geen contact met de ouders kunnen leggen, melden ze dit aan de organisatie met terreinwerking.