" De screening van je baby is in goede handen. "
 

Aangeboren aandoeningen

EN NADIEN?

Je arts ontvangt 3 weken na de bloedprik de resultaten van de analyse.

Bij niet-afwijkende resultaten worden de ouders niet op de hoogte gebracht.

Bij afwijkende resultaten contacteert het laboratorium de materniteit, vroedvrouw of behandelende (kinder)arts.

Het screeningscentrum bewaart vijf jaar lang het bloedkaartje. Daarna wordt het vernietigd. De resultaten worden langer bijgehouden. De behandelend arts kan bloedkaartje en resultaten, mits toestemming van de ouders, altijd opvragen in het belang van het kind.

Voor de evaluatie van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek worden alleen anonieme resultaten gebruikt.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de bloedkaartjes gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, maar alleen na jouw bijkomende schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.