Aangeboren aandoeningen
subheader image
Wij doen het. En wat doe jij?
16 zeldzame ziekten opsporen
Tijdig opsporen is belangrijk
baby
Baby
baby

IK BEN IN
GOEDE HANDEN

baby
baby

Welkom op de site van het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen

Met het Bevolkingsonderzoek Aangeboren Aandoeningen laat de Vlaamse overheid momenteel 16 ziektes opsporen bij pasgeboren baby’s. En dat via een bloedstaal dat wordt afgenomen met een prik in de rug van de hand  bij de baby, op de 4de dag (tussen 72 en 96u) na de geboorte. De ziektes zijn zeldzaam, en hebben vaak heel ernstige gevolgen. Maar door er vroeg bij te zijn, kunnen artsen tijdig een behandeling starten. Vanaf 1 januari 2019 screent het Bevolkingsonderzoek ook op mucoviscidose.

Deelnemen aan het bevolkingsonderzoek is niet verplicht, maar het wordt sterk aangeraden in het belang van de baby: hoe sneller deze zeldzame ziektes ontdekt worden, hoe beter de behandeling aanslaat.

De screening is gratis voor alle baby’s die in Vlaanderen worden geboren, thuis of in een materniteit. Is er verder onderzoek nodig, dan komt de ziekteverzekering tussen.

Bescherming van je persoonlijke levenssfeer

Het bloedstaal wordt gedurende vijf jaar bewaard en alleen gebruikt in het kader van dit bevolkingsonderzoek. Uitzonderlijk kan daarvan afgeweken worden, maar dan alleen met een bijkomende uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de ouders. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig voor het informeren van je arts en het bewaken van de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek. Dit gebeurt volgens de Europese privacyregelgeving.

BEVOLKINGSONDERZOEK AANGEBOREN AANDOENINGEN BREIDT UIT 

Campagne Aangeboren aandoeningen
Icon video play

Elk pasgeboren kind in Vlaanderen krijgt de kans om via een bloedprik gescreend te worden op aangeboren aandoeningen. Met dat bevolkingsonderzoek worden zeldzame aangeboren ziektes opgespoord nog voor ze zich klinisch uiten, zodat een vroege behandeling kan worden opgestart om ernstige handicaps te voorkomen of het ziekteproces af te remmen. Vanaf 24 maart breidt dat bevolkingsonderzoek in drie fases uit met 7 extra ziektes, waaronder de spierziekte SMA. De uitbreiding is meteen de start van een campagne om ouders te informeren over het belang van vroeg opsporen van die ziektes. 

Lees meer

baby

IK BEN  IN GOEDE HANDEN

baby
baby
baby
baby

" Ik wil campagnemateriaal bestellen "

Klik hier om affiches, brochures en folders van het 
Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen te bestellen.

Affiche (staand)       Affiche (liggend)
Folder (ouders)       Folder (professionelen)        Filmpjes