Deze screening kan niet worden uitgesteld

Het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen in Vlaanderen blijft doorlopen tijdens corona-epidemie

Het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen, ook neonatale screening of ‘hielprik’ genoemd, blijft doorlopen, ook tijdens de corona-epidemie. 

In het Bevolkingsonderzoek Aangeboren aandoeningen is tijdigheid heel belangrijk: de screening kan niet worden uitgesteld. Er worden 12 ziektes opgespoord, waarbij vroege diagnose en behandeling noodzakelijk zijn. Laattijdige diagnose door uitstel van de screening kan leiden tot onherstelbare schade aan de gezondheid en ontwikkeling van de pasgeborene. Het is dus in het belang van de pasgeborenen dat een bloedstaal wordt afgenomen binnen de juiste tijdsspanne: tussen 72u en 96u na de geboorte. Waarom deze tijdsspanne zo belangrijk is, wordt uitgelegd op https://aangeboren.bevolkingsonderzoek.be/wanneer-gebeurt-de-bloedprik-best. In uitzonderlijke gevallen is staalafname ook nog aanvaardbaar tot uiterlijk 120u na de geboorte, maar dit wordt toch best vermeden. 

De staalafname gebeurt door een prik in de rug van de hand van je baby: er worden enkele druppels bloed op een speciaal bloedkaartje opgevangen. Dat gaat heel snel en is niet ingrijpend. Op de korte prik van de naald na voelt je baby er niets van. In Vlaanderen gebeurt de staalafname doorgaans op 72u na de geboorte van de baby in de materniteit. Daarna wordt dat staal voor analyse bezorgd aan één van de twee erkende Vlaamse screeningscentra. Om verschillende redenen verlaten moeders met hun baby vaker dan vroeger de materniteit voordat het staal kan worden afgenomen. Daarom gebeurt staalafname in toenemende mate door een vroedvrouw die aan huis komt. 

Zowel vroedvrouwen als ouders kunnen vragen hebben over het risico op besmetting met het corona-virus tijdens het huisbezoek. Het afnemen van het staal voor de neonatale screening is een kortdurend contact. Bij het in acht nemen van de hygiënemaatregelen en de extra voorzorgsmaatregelen is de kans op besmetting minimaal.