Deelname Vlaams Bevolkingsonderzoek

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het Vlaams bevolkingsonderzoek is niet de woonplaats van de ouders van belang, maar de locatie van de zorgverlenende instantie waar op dat moment een beroep op wordt gedaan.

Concreet geldt het screeningsaanbod dus voor:

  • alle pasgeborenen die op het moment van de screening (vanaf 72 uur na de geboorte, en ten laatste 96 uur na de geboorte) verblijven in een kraamafdeling of dienst neonatologie in het Vlaamse gewest of in een unicommunautair ziekenhuis in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (wat moet blijken uit de werking, de interne beheersstructuur en de taalkundige inrichting);
  • pasgeborenen die op het moment van de screening (vanaf 72 uur na de geboorte, en ten laatste 96 uur na de geboorte) niet verblijven in een kraamafdeling of dienst neonatologie, maar wel gevolgd worden door een individuele zorgaanbieder, werkzaam in het Vlaamse gewest of werkzaam in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, voor zover de individuele zorgaanbieder op vrijwillige basis is toegetreden tot een verband dat zelf georganiseerd is op een zodanige wijze dat blijk gegeven wordt van een band met de Vlaamse Gemeenschap.