Waarom deelnemen?

Als één van de elf aangeboren aandoeningen vroegtijdig wordt ontdekt, zal die meestal doeltreffend kunnen worden behandeld. Zo kunnen plotse overlijdens, ernstige handicaps of chronische ziektes worden voorkomen.

Vroegtijdig betekent hier: een prikje niet later dan 96 uur na de geboorte en minstens 72 uur erna. Een nog vroeger prikje heeft geen zin, omdat de resultaten van het bloedonderzoek dan nog niet betrouwbaar zijn.

Na het prikje wordt het bloedstaal zo snel mogelijk naar een organisatie met terreinwerking gestuurd. Bij een afwijkend resultaat is een bevestigende test nodig. Dan kan de behandeling meteen worden opgestart.

Meedoen is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. De analyse van het bloedstaal is bovendien gratis. Als je weigert om deel te nemen, moet je dat schriftelijk bevestigen door een weigeringsformulier te ondertekenen.