Hoe verloopt het onderzoek?

Je kan het bloedstaal laten afnemen in het ziekenhuis, door je vroedvrouw thuis, door je huisarts of je kinderarts. Bij thuisbevallingen of poliklinische bevallingen voert je vroedvrouw of arts het prikje uit.

Minstens 72 en hoogstens 96 uur na de geboorte worden enkele druppels bloed uit het handje van je baby geprikt. Ze worden op een speciaal kaartje opgevangen en naar een door de Vlaamse overheid aangeduide organisatie met terreinwerking gestuurd.

Voor prematuurtjes en zieke pasgeborenen wordt een aangepaste werkwijze gebruikt.