Hoe deelnemen?

Het prikje wordt meestal uitgevoerd op de materniteit, minstens 72 en hoogstens 96 uur na de geboorte. Bij poliklinische bevallingen, thuisbevallingen of kort verblijf op de materniteit, zorgt de vroedvrouw of huisarts voor het prikje.

Voor prematuurtjes en zieke pasgeborenen wordt een aangepaste werkwijze gebruikt.

Heeft jouw baby geen prikje gehad? Vraag hoe dat zit aan je arts, de vroedkundige die bij je aan huis komt of de verpleegkundige van Kind en Gezin.

De materniteit of vroedvrouw sturen het bloedstaal volgens een vastgelegde procedure naar een door de Vlaamse overheid aangeduide organisatie met terreinwerking.

Meedoen is niet verplicht, maar sterk aanbevolen. Het is bovendien gratis. Als je weigert om deel te nemen, moet je dat schriftelijk bevestigen door een weigeringsformulier te ondertekenen.

Als alles oké is, hoor je er niets meer van. Maar als het resultaat afwijkend is, is bijkomend onderzoek vereist.

Bijkomend onderzoek

Bij een afwijkend resultaat wordt je arts verwittigd en is een tweede test nodig. Op basis van het tweede resultaat beslist de arts welke behandeling nodig is.