Bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen: Q&A

Algemene vragen

Deelname

De screening

Het resultaat

Bijkomend onderzoek en behandeling

Privacy en registratie van gegevens